I love Sejarah Tingkatan 5

How can we understand our present or glimpse our future if we cannot understand our past? How can we know who we are if we don't know who we were? History is a comedy to those who think and a tragedy to those who feel. 'Does history tell a story? Oh, dear me yes, history tells a story.'

Friday, May 23, 2008

Bab 5 : Pembinaan Negara Bangsa Yang Merdeka

5.1 SISTEM AHLI

1. Ciri-ciri Sistem Ahli

· sistem bertujuan melatih penduduk Tnh Mel dan kaum lain mentadbir Tnh Melayu

· merupakan cabinet bayangan, Anggota cabinet dikenali sebagai ahli yang dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi British dgn persetujuan Majlis Raja-raja Melayu.

· keanggotaan Sistem Ahli ialah seramai 9 org, iaitu 5 pendududk Tnh Mel dan 4 pegawai Inggeris

2. Proses pelaksanaan & kepentingan Sistem Ahli

· Ahli yang dilantik diberi tugas mengetuai satu portfolio yang mengandungi beberapa buah jabatan

· Ahli menguruskan pentadbiran serta mencadangkan undang-undang berkaitan jabatannya. Mengadakan perbincangan dgn pegawai2 kanan British berkaitan cadangan undang2

· Merupakan tapak asas untuk melatih penduduk tempatan kea rah berkerajaan sendiri dan menjadi proses kea rah perpaduan kaum di Tnh Mel

5.2 PAKATAN MURNI

1. Usaha murni kaun ke arah kerjasama dan tlak ansur politik melalui rundingan

i. Penubuhan Jawatan Hubungan Antara Kaum (CL) – UMNO dan MCA

ii. Pembukaan keahlian UMNO kepada orang bukan Melayu

iii. Penubuhan Parti Kemerdekaan Malaya (IMP)
Penubuhan Persidangan kebangsaan, 1953

iv. Tunku Abdul Rahman menganjurkan Konvensyen Kebangsaan UMNO & MCA
Pembentukan Parti Perikatan

v.

2. Hasil daripada kerjasana UMNO-CLC ialah:

a) Penubuhan RIDA bertujuan memajukan ekonomi pendidikan orang Melayu

a) Pemberian Kerakyatan Negeri 1951 kepada imigran yang lahir di Tnh Mel dgn syarat ibu atau bapa adalah warganegara Tnh mel

b) Pilihan raya peringkat majlis perbandaran, negeri dan Majlis perundangan Persekutuan akan diadakan pada masa yang sesuai

5.3 PERIKATAN DAN PAKATAN MURNI KE ARAH KEMERDEKAAN

1. Kesan kemenangan Parti Perikatan dalam pilihan raya Majlis Perundangan persekutan 1955 ilaah Tunku Abdul Rahman dilantik sebagai ketua Menteri dan pembentukan anggota cabinet daripada pelbagai kaum

2. Tunku Adul Rahman telah mengetuai rombongan rundingan kemerdekaan ke Landon pada bulan Febuari 1956 yg disertai oleh wakli Perikatan dan wakil Raja2 Melayu

5.4 PERJANJIAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU 1957

1. Suruhanjaya Reid ditubuhkan pada Mac 1956 bertujuan membincangkan dan menyusun Perlembangaan Persekutuan Tanah melayu yang merdeka

2. Isu yang diberi tumpuan oleh Suruhanjaya reid ialah soal kerakyatan secara jus soli

3. Tolak ansur yang dicapai ialah Raja2 Melayu menerima kerakyatan secara jus soli sementara kaum lain mengiktirafkan kedudukan istimewa orang Melayu

4. Pelaksanaan tugas Suruhanjaya Reid:

i. Mac 1956 : pembentukan Suruhanjaya reid

ii. Feb 1957 : cadanagan Suruhanjaya Reid diterbitkan

iii. Mei 1957 : Cadangan Suruhanjaya reid diterima oleh Parlimen British

iv. 17 Ogos 1957: Majlis Mesyuarat Perundanagan Persekutuan mengesahkan cadangan Suruhanjaya Reid untuk memebentuk Perlembagaan kemerdekaan 1957

5. Isi-isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

a. Pembentukan sebuah kerajaan pusat yang kuat

b. Pembahagian kuasa melalui Senarai Persekutuan dan Senarai Negeri

a. Pembentukan institusi Raja Berperlembagaan

b. Tiga bentuk kerakyatan, iaitu melalui kuatkuasa undang-undang, secara naturalisasi dan melalui permohonan

c. Kedududkan istimewa orang Melayu dikekalkan

d. Agama Islam sebagai agama rasmi

e. Bahasa melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan

f. Yang di-Pertuan Agong diiktiraf sebagai ketua Negara

g. Pentadbiran Negara bersifat demokrasi berpalimen

h. Menteri Besar menjadi pelaksana pentadbiram peringkat negeri dengan dibantu oleh Dewan Negeri dan EXCO

Labels: